การทดสอบความรู้ทางผิวหนัง

  • การทดสอบนี้มีไว้สำหรับทั้งนักศึกษาแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน
  • ขั้นตอนการทดสอบคือภาพถ่ายสุ่ม 10 รูปแบบของโรคผิวหนัง
  • ในแต่ละกรณีคุณจำเป็นต้องเลือกชื่อที่ถูกต้องของโรคจากหลายตัวเลือก
  • สำหรับคำตอบที่ถูกต้องคุณจะได้รับหนึ่งจุด
  • เมื่อสร้างการทดสอบใช้ Atazases ของ Fitzpatrick Tosti และวรรณกรรมทางการแพทย์อื่น ๆ
  • เราขอให้คนใจอ่อนไม่ให้ผ่านการทดสอบ

11 ความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องทำเครื่องหมาย *
ความคิดเห็นจะปรากฏบนหน้าหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว