Rostov-on-Don

เพิ่มคลินิก

ศูนย์การแพทย์คลาสสิก

คุณลักษณะที่โดดเด่นของศูนย์ความงาม "คลาสสิก" - การให้บริการหลายผิวหนังและเครื่องสำอาง เป้าหมายนี้จะทำได้โดยทีมงานที่ไม่ซ้ำกันของพนักงานรวมประสบการณ์มากมายการรักษาผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพ 15-30 ปีแพทย์และผู้สมัครของวิทยาศาสตร์การแพทย์และครอบครองเทคโนโลยีงามที่ทันสมัยที่สุด ศูนย์มีอุปกรณ์งามที่ทันสมัยที่สุดเท่านั้นทำงานร่วมกับได้รับการรับรองและมีการลงทะเบียนของรัฐของ [ ... ]

Bolshaya Sadovaya 77