Rostov-on-Don

เพิ่มคลินิก

ศูนย์การแพทย์คลาสสิก

คุณลักษณะที่โดดเด่นของศูนย์ความงามแบบดั้งเดิมคือการให้บริการด้านผิวหนังและบริการเสริมสวยในสาขาวิชาต่างๆ เป้าหมายนี้ประสบความสำเร็จโดยทีมงานที่เป็นหนึ่งเดียวของพนักงานซึ่งรวมประสบการณ์อันยาวนานในการรักษาผู้ป่วยประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่ 15 ถึง 30 ปีแพทย์และผู้สมัครด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการใช้เทคโนโลยีเครื่องสำอางที่ทันสมัยที่สุด ศูนย์มีอุปกรณ์เครื่องสำอางที่ทันสมัยที่สุดทำงานได้เฉพาะกับได้รับการรับรองและมีการลงทะเบียนของรัฐ [... ]

Bolshaya Sadovaya, 77